Kontakt

Telefón+421 911 999 361

Po-Pia: 8.00 -16.00
Email: info@topankaren.sk


Kontaktná adresa: 
Adeya, s. r. o.
Murgašova 611/32 
024 01 Kysucké Nové Mesto 


Fakturačné údaje: 
IČO: 46 697 748
DIČ: 2023530278

IČ DPH: SK2023530278

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 5029885503/0900
SWIFT: GIBASKBX 
IBAN: SK340900 0000 0050 2988 5503 

Spoločnosť je zapísaná okresným súdom v Žiline, odd. SRO, vl. č. 56768/L. 

Dozorný orgán:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Žilinský  kraj
Predmestská 71, P. O. Box  B-89, 011 79 Žilina 1.
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa