-20% na všetko s kódom: SPRING
 

Kontakt

Telefón: +421 911 999 361

Po-Pia: 8.00 -16.00 
Email: info@topankaren.sk


Kontaktná adresa:
Adeya, s. r. o.
Murgašova 611/32
024 01 Kysucké Nové Mesto


Fakturačné údaje:
IČO: 46 697 748
DIČ: 2023530278

IČ DPH: SK2023530278

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 5029885503/0900
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK34 0900 0000 0050 2988 5503

Spoločnosť je zapísaná okresným súdom v Žiline, odd. SRO, vl. č. 56768/L.

Dozorný orgán:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P. O. Box B-89, 011 79 Žilina 1.
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa